Dobřenice - oknihovne
Dobřenice

O KNIHOVNĚ

Kdo hromadí knihy a jiným je půjčuje, o tom platí slova žalmistova :

"Bohatství a poklady jsou v domě jeho uloženy a dobrodiní,

(které jimi prokazuje) trvají na věky".

                    Knihovna dnes...

         Dospělé oddělení           Dospělé oddělení

Čím žije knihovna v současnosti? Pokračujeme v pořádání různých akcí pro děti i dospělé. Přemýšlíme jak naplnit doporučené standardy pro knihovny, i když se již mnohé podařilo splnit. Přispíváme prostřednictvím knihovnice do zpravodaje knihoven Královéhradeckého kraje s názvem U nás. Připravujeme Web naší knihovny. Prožíváme a stále se nejvíce radujeme z bezesporu nejvýznamnější události v naší knihovně, to jest z její rekonstrukce a vzniku samostatného dětského oddělení. 
                                                                      
        Dětské oddělení     Dětské oddělení    
                                                       
V únoru roku 2005, po schválení finančních prostředků a místa pro nové dětské oddělení obecním úřadem, byla zahájena adaptace knihovny. Odborné práce byly skončeny 6.dubna a dokončovací práce, úklid, stěhování knih a výzdoba, 15.května 2005. Rekonstrukce knihovny se zúčastnili nejen odborní pracovníci, ale i čtenářky, které pomáhaly s úklidem a stěhováním bez ohledu na čas, věk a

Čtenářky a knihovnice

osobní volno.Odbornou a praktickou pomocí přispěly metodičky Knihovny města Hradce Králové, Kateřina Hubertová a Mgr.Stanislava Čejková. Nové dětské oddělení bylo slavnostně otevřeno 19.května 2005 za účasti hostů místního zastupitelstva, místních obyvatel, spřátelených obecních knihoven, ze Studijní a vědecké knihovny Hradce Králové a z Knihovny města Hradce Králové. Podrobná fotodokumentace je k nahlédnutí v knihovně. Za nové, krásné prostředí,

              Přestřižení pásky               Pohádka pro dospělé

              Metodičky v Dobřenicích

 vstřícnost a podporu naší knihovně patří velké poděkování obecnímu zastupitelstvu v Dobřenicích, za přízeň a zájem o knihovnu čtenářům a našim rodinám a přátelům, kteří nám pomáhají a tolerují čas, který věnujem právě činnosti v knihovně!

Čím žila knihovna v nedávné minulosti? Změnami, které ovlivnily její činnost a přinesly nejen klady, ale také problémy. Získala grant od Mimisterstva kultury na nákup počítače. Změnila zřizovatele a provozovatele. Zprovoznila knihovní program LANius. Na nový způsob práce si musely zvykat knihovnice, čtenáři i obecní úřad. A přesto jsme počáteční potíže, společným úsilím, překonaly a vzájemná spolupráce se nejen nepřerušila, ale naopak úspěšně pokračovala a pokračuje. A proto můžeme říci, že se dobřenická knihovna zase o krůček přiblížila moderním trendům v knihovnách 21.století.

Historie knihovny se začala psát v roce 1913.                                    Poděkovali jsme knihovnici Květoslavě Juríčkové za 30 let práce v knihovně. Vlastní oslavě předcházela čtenářská anketa, jejíž výsledky zpestřily již tak příjemné odpoledne, které ukončila oblíbená autogramiáda. Více se dočtete v článku "Čas" a knihovna v Dobřenicích.
Co říci závěrem.
Končí pohled do současnosti a malé ohlédnutí za historií knihovny. Lze si jen přát, aby současnost byla natolik bohatá, aby bylo o čem psát, až se stane historií!

                                          NAPSALI O NÁS

                               VZKAZY ČTENÁŘŮ KNIHOVNĚ

 • Ať se vám daří

 • Je nám s Vámi dobře

 • Díky a hodně peněz na knihy!

 • Větší prostory!

 • Děkujeme za hezké jednání

 • Jen tak dál

                                        "Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu".
                                                                                                                                      Samuel Smils
                                                                                          ♣♣♣

 

                                                  O KNIZE

                                                    "Kniha je člověk, je víc, je duší člověka, je nejlepší přítel"
                                                                                                                             T.G.Masaryk

Kniha v minulosti - svitky (papyrus)
                               kodex (pergamen)
Kniha v současnosti - knihtisk (papír)
                   Lidský duch objevil v 15. století, aby si propůjčil trvání, prostředek, který je odolnější 
                   a stálejší než umění stavitelské. Po kamenném písmu následovala olověná litera
                   Gutenbergova. Vynalezení knihtiskařského umění je největší událostí dějin. Tištěné
                   myšlenky jsou nepomíjivé, okřídlené, neuchopitelné a nezničitelné. Vzlétnou jako hejno
                   ptáků, se švitořrním se rozletí do všech stran a jsou současně všude. Je to lidstva
                   druhá babylonská věž.
                                                                                                     Victor Hugo

Kniha v budoucnosti - elektronické knihy

Kniha v Dobřenicích

  Nejstarší - 1896 - Nová sbírka veršovaných prací (Svatopluk Čech)
                  1924 - Máj (K.H.Mácha)
                  1927 - Vzpomínky na válku roku 1866 (Josef Volf)              Nejmenší - 3 x 2,5 cm - Má základní práva v Evropské Unii              Největší   - 34 x 25 cm - Máj (K.H.Mácha)                                        Nejtěžší   - 3,5 kg - Kronika lidstva (Harenberg, Bodo)                         Nejvyšší  - 34 cm - Dětský rok                                                          Nejširší    - 29 cm - Obrázkový svět ( Škoda František)                        Nejhezčí obal - pletená krajka                                                            
      Nejmladší autor - 10 let - Šmerda Jakub (Povídáme si s přírodou) 

 

 

DAR ČTENÁŘE KNIHOVNĚ 2008

ČESKO - Ottův historický atlas

MOZART, člověk a génius

HARRY POTTER a relikvie smrti

 Za všechny čtenáře děkují knihovnice

NOVÉ KNIHY 2009

           J a r n í  n o v i n k y  p r o  d ě t i  2009

                             Veselé čtení...                                                                                       

J a r n í  n o v i n k y  p r o  d o s p ě l é - 2009 - náhled

                                      Příjemné chvilky...     

 ...zábavu      Web pro děti

                    Knižní typy

                    Dáda Patrasová

...poučení     Jablko poznání

                   Jak se dělá kniha - video

   Digitální knihovna historických fondů Olomouc

    Wikipedie - otevřená internetová encyklopedie                        

             zajímavosti o knihách                                                                     

                                     ♣♣♣♣♣

Příteli, ze sedmera rajských radostí si vyber knihu, ženu, víno. Co knize chybí, žena má - co ženě chybí, kniha dá ti zas.                           A zlaté víno, v kterém čas svou všechnu moudrost uložil, dá svět ti vidět plný krás.                                  Však ženy stárnou a zkysnout mohou vína - tvou zůstane a věčně krásnou kniha.                                                                                                                      Nápis na veřejích jedné čínské knihovny

                                                                                               ♣♣♣

LITERÁRNÍ TOULKY

Navštivte s námi zajímavá místa, která se stala literární inspirací.

Domácí navštívenkaObec Dobřenice leží 15 km jihozápadně směrem od Hradce Králové

v nadmořské výšce 266 m. První písemná zmínka se váže k r. 1336.Při příležitosti oslav 660 let od tohoto data, vydal Obecní úřad

v Dobřenicích publikaci "Dějiny obce Dobřenice na Královéhradecku".Autor - Vlastimil Málek. Rok vydání - 1996...

Publikaci i pohledy lze objednat - email: dobrenice@volny.cz

A vyrážíme...Město Sedlčany leží 60 km jižně od Prahy, na pravém břehu Vltavy.

První zmínky o vzniku města jsou z 11. století. Sedlčansko, malebný

kraj na rozhraní středních a jižních Čech. Zdejším slavným rodákem

je vojevůdce c. k. rakouské armády, Jan Josef Václav hrabě Radecký

z Radče. Množství kulturních památek jsou neustálou inspirací.

Městská knihovna Sedlčany vydala publikaci "Kapličky a drobné

sakrální stavby Sedlčanska. Díl 1. Sedlčany".


Autorský tým - MVDr. Karel Bazal; Pavel Kostka; Jiří Malíček.


Rok vydání - 2006. Cena - 160,-Kč

 

Publikaci lze objednat - email: mek@knihovna-se.cz

Stará Huť u Dobříše a Památník Strž. Po stopách Karla Čapka...

Jarní tématický zájezd pro knihovníky, spojený s prohlídkou

zámku v Dobříši, připravila Knihovna města Hradce Králové.                http://www.capek-karel-pamatnik.cz/html/zivot.htm

http://www.capek-karel-pamatnik.cz/html/dilo.htm                      Žehušice a obora leží mezi Čáslaví a Chvaleticemi...                 

Informace na webu - http://www.obora-zehusice.cz

Obec Mokré leží na úpatí Orlických hor nedaleko Opočna...                 Katalog lze objednat -  posta@obecmokre.cz

Město Jaroměř leží na soutoku řek Labe, Úpy a Metuje.

První historicky doložená zpráva je datována rokem 1126.

V letech 1780 až 1787 byla postavena pevnost Josefov k ochraně

zemských hranic. Strašidýlka, toulající se po Jaroměři a okolí,

spatřil, v době vojenské služby, autor knihy "Bubetka a Smítko".Autor - Ladislav Dvorský. Rok vydání - 1992.

 Pevnost Josefov - http://www.jaromer-josefov.cz/

Obec Sadová se nachází severně od Hradce Králové...


                          Zajímavosti najdete na -http://www.sweb.cz/sadova1866/

Voděradské bučiny leží asi 35 km na východ od Prahy.

Rozsáhlá chráněná rezervace o rozloze 658 ha se nachází mezi

Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany v nadmořské

výšce okolo 500 metrů. Za krásný přirozený les vděčíme lesníkoviLenhartovi, který na panství nastoupil v roce 1788. Svoje zkušenosti

shrnul v knize "Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich

časů osetí lesův, ku kterémuž jiná užitečná ponaučení o povinnostech

přidána jsou". První česky psaná odborná lesnická publikace.

Autor - Václav Eliáš Lenhart. Rok vydání - 1793.

Tip na výlet najdete na -

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-voderadske-buciny-nova.htmA odpočíváme...                                         Úvod - menu
aktualizováno: 3.6.2019