Dobřenice - akce
Dobřenice

                                                  ČINNOST KNIHOVNY

Knižní hit

  Šifra mistra Leonarda.

   Romantická fantasy

Nové akce - 2009

                                               Příležitost pro knihovny
                                          Kniha mého srdce a knihovny.

  

KMS - Velké finále 17. října 2009 v ČT

1. místo:  Zdeněk Jirotka - SATURNIN!

  2. místo:  Božena Němcová - BABIČKA

3. místo:  Antoine de Sain-Exupéry - MALÝ PRINC

KMS - 3.kolo vybíráme 1 nejoblíbenější knihu z TOP 12 od 20.6. do 30.9.2009

KMS - 2. kolo vybíráme 12 nejoblíbenějších knih z TOP 100 od 9.5.

KMS - Velké finále 17.října 2009

    Česká televize vyhlásí nejoblíbenější knihu během Týdne knihoven 5. - 11.10.


                                                                                                                                                                  Máte Neoblíbenější knihu? - anketa Dobřenické knihovny k akci KMS.

Soutěž "...web sem, web tam..." KmHK

  V roce 2008 získala knihovna  ZVLÁŠTNÍ CENU  ve 4. ročníku soutěže "...web sem, web tam..." o nejlepší webovou stránku knihoven na Královéhradecku
  v kategori Šablona webu.
admin

Archiv akcí z let 2000 - 2008

2008 - K celostátní akci - "Týden knihoven" - uspořádala knihovna cestopisnou
             besedu Martina Stillera - Napříč Austrálií na kole - nejen pro čtenáře.


2007 - "Týden knihoven" - celostátní téma - "Knihovnická bašta".
U příležitosti připojení nového počítače na internet uspořádala knihovna den
otevřených dveří na téma "Dobřenická knihovnická bašta". Zajemci si mohli pustit
připravená CD či prohlédnout knihy související s tématem nebo surfovat na internetu.
Slavnostním vyvrcholením dne byla návštěva metodičky Mgr.Stanislavy Čejkové
z KmHK, která popřála svému kmotřenci "Stáníčkovi" dlouhý "život" bez poruch.

 

Kmotra Stáníčka

Kulturní i opravdovou "baštu" si pochvalovali nejen čtenáři, ale i žáci ZŠ Dobřenice.

      opravdová bašta               knihovnická bašta

Týden knihoven 2007

V 10.ročníku akce  Březen - měsíc Internetu 2007 - vyhlásila knihovna Internetovou
soutěž 5 x z 10 aneb internetová křížovka pro děti a dospělé. Zúčastnili se nejen
čtenáři knihovny, ale i návštěvníci webové stránky (i ze zahraničí), oddíl vzkazy.

    2006 - V Březnu - měsíci Internetu - připravila knihovna návštěvníkům
Výstavku internetové a počítačové literatury.
K 95. výročí narození Václava Čtvrtka knihovna vyhlásila velkou jarní soutěž pro děti i dospělé na téma - Moje nejmilejší postava z pohádek V.Čtvrtka. Všechny práce byly vystaveny ve výloze místního obchodu a o vítězích rozhodlo veřejné hlasování. A dětské oddělení je zase hezčí!

Rumcajs               Manka
K celostátní akci "Týden knihoven" s mottem - Cesta do knihovny -
se knihovna připojila dvěmi akcemi. Vyhlásila veřejnou - Sbírku vtipů, historek a perliček o cestách do knihovny. Zúčastnili se nejen místní, ale i zahraniční čtenáři. Sbírka je trvale vystavena v knihovně.
Pro děti uspořádala knihovna povídání o knize na téma - Cesta knihy ke čtenáři.

Cestou necestou utíkáme za knihou!

2005 - U příležitosti otevření dětského oddělení vyhlásila knihovna 2 výtvarné soutěže pro děti na téma - Namaluj si svého Čecha; Namaluj nejmilejší Andersonovu pohádku či postavu. Obrázky, které děti nakreslily zdobí jejich nové oddělení.
K celostátní akci "Týden knihoven" připravila knihovna pro čtenáře dva zajímavé programy. Od května do října probíhala soutěž pro všechny obyvatele Dobřenic, která byla vyhlášena ke 150. výročí prvního vydání Babičky B.Němcové s názvem - Jaké babičky vlastníte? Celkem bylo vystaveno 28 knih různého vydání. Nejstarší a tím i nejvzácnější výtisk byl vydaný v roce 1901 s předmluvou A.Jiráska.
Pro čtenáře a občany obce uspořádala knihovna besedu s cyklocestovatelem Ing.Martinem Stillerem - Na kole z Evropy až do Maroka. Účast byla velká, na besedu se přišlo podívat 48 lidí z toho 17 dětí a mládeže.

2004 - K celostátní akci "Týden knihoven" připravila knihovna dvě akce.
Den otevřených dveří - exkurze dětí Mateřské a Základní školy Dobřenice. Děti si prohlédly knihovnu a seznámily se s půjčováním knih přes počítač.
Besedu pro všechny občany - Island, země ohně a ledu s cyklocestovatelem Bc.Martinem Stillerem. Zájem byl velký, sešlo se kolem 50 posluchačů.
V sobotu 15.května pořádalo metodické oddělení pro knihovníky malých knihoven Exkurzi po zajímavých knihovnách okresu Hradec Králové. Milé hosty uvítala i naše knihovna v Dobřenicích. Společně jsme ještě navštívili pobočku KMHK-Kukleny a knihovny v Kratonohách, Skřivanech a v Nepolisech.
Knihovna se zúčastnila ankety Moje kniha, kterou pořádal Svaz knihovníků     Akce Moje kniha
a informačních pracovníků od 1.března do 30.září. Anketou se hledala nejoblíbenější kniha českého národa. Nejoblíbenější knihou v České republice se stala pětidílná sága
J.K. Rowlingové: Harry Potter. V naší knihovně zvítězila kniha Betty MacDonaldové:
Co život dal a vzal, z českých autorů Božena Němcová a její Babička. Hlasy dětských čtenářů získal také Harry Potter a od našeho autora Krtečkova dobrodružství Zdeňka Milera. V anketě bylo rozdáno 98 hlasovacích lístků. Hlasovalo 81 dospělých čtenářů
a 17 dětí.

2003 - Akce tohoto roku zahájila knihovna v Březnu - měsíci Internetu - Jarním posezením u Internetu spojeném s přednáškou - O koření a jeho využití. Sešly se hlavně ženy a čestným hostem byl jediný muž, který nedoprovázel jen manželku, ale zajímal se o dané téma.
V rámci akce "Týden knihoven" se uskutečnila podzimní oslava 90.výročí založení knihovny. Součástí programu bylo též vyhlášení výsledků čtenářské ankety.

2002 - Knihovna vyhlásila Velkou letní soutěž - O nejhezčí záložku do knihy a tím se připojila k akci knihoven na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA v Praze a v České republice. V celostátní soutěži, kterou vyhlásila Městská knihovna v Sedlčanech, získala naše knihovna - 3. místo - v kategorii Textilní záložky - dospělí. Vyrobené záložky byly zařazeny do putovní výstavy po českých knihovnách. Celkem jsme odevzdaly 24 kusů záložek, na jejichž výrobě se podílelo 14 čtenářek a dětí. Všem gratulujeme a děkujeme. Celé akce se zúčastnilo 34 knihoven a škol, které vyrobily 716 záložek.
"Týden knihoven" zaměřila knihovna na seznámení s počítačem a Internetem, který získala z grantu Visk 3. Akce - Nebojte se Internetu - pro čtenáře a seniory, byla koncipována jako Sobotní setkání u Internetu a u kávy. Ve spolupráci s obecním úřadem se První setkání uskutečnilo 12.října. Druhé setkání, vánoční, proběhlo 14.prosince. Zájem, hlavně žen, byl velký a tentokráte se nejen brouzdalo po internetu, ale také se kopírovaly a vzájemně předávaly různé recepty. Pro děti byla připravena soutěž na říjan a listopad - Znáš svůj počítač a Co víš o internetu .

2001 - I v naší knihovně se projevil zájem o knihy spisovatelky J.V. Rowlingové, a proto knihovna vyhlásila velkou soutěž - Znáš Harryho Pottera? Aktivně se zapojilo 17 dětí. V závěru školního roku byly vylosováni výherci, cenu za nejrychlejší odpověď získal Tomáš Valášek a ostatní soutěžící obdrželi cenu útěchy.

2000 - Celý rok nás v knihovně provázeli báječní kamarádi "Šmoulové".
Soutěž - Šmoulíme společně probíhala po celý rok a celkovým vítězem se stala Veronika Drábková.

A zde si můžete přečíst o akcích, vlastně již v minulém století!

SEZNAM ANKET
Když se řekne knihovna!
Znáš svoji obec a knihovnu?
Čtenář a kniha.
Moje kniha
Když se řekne cesta do knihovny
Hradec známý a neznámý
Jak se vám líbí náš web?
             Naši čtenáři jsou prostě báječní!

JINÉ AKTIVITY
Kronika knihovny
Knihy s věnováním od autora - Babky na divoko - Milena Holcová
                                   Stella o sobě... - Stella Zázvorková
                                   Mokerské bludičky  - Dagmar Honsnejmanová
                                   Herbář pod polštář - Václav Větvička
                                   Lexikon strašidel - Vítězslava Klimtová
                                                             Pohádky pro Adélku - Danuše Kolářová-knihovnice
Kontakty s knihovnami - knihovnice udržují kontakty se spřátelenými knihovnami
v obcích Roudnice a Lejšovka. Navštěvují vzájemně
pořádané akce, konzultují organizační problémy a
předávají si zkušenosti s půjčovním systémem LANius.        
                                                                                
Čas je běžec dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si...
                                                           ...spolupráce se rozšiřuje!

M i k r o r e g i o n  -  k n i h o v n y  -  k n i h o v n í c i 

SETKÁVÁNÍ
           2009 - 17.2. -
příprava akcí na tento rok

   

STALO SE

 • 4.července 2009 - Cyklistický výlet knihovníků Urbanické brázdy

Trasa: Syrovátka - Dolany - Perníková chaloupka (Kunětická hora) - Němčice
           Býšť - Bukovina - Opatovice n/Lab. -Praskačka - Urbanice
Délka: 54 km
Téma: knihovna roku 2006

     FOTO - D.Kolářová           FOTO - I.Halbrštatová

 • 6.července 2008 - Cyklistický výlet knihovníků Urbanické brázdy
                    Motto:

Knihovnice, "šedé myšky" ?!
To už dávno neplatí!
         Sportovci jsme přece všechny
            co na kolech uhání!
                     Provětráme hlavu, "faldy",
                        opečeme buřtíky,
                                      a vrátíme se zase rády
                                             zpátky mezi regály!

Trasa: Roudnice - Hrádek - Dub - Sadová - Dlouhé Dvory - Libčany - Žižkovec
Délka: 56 km
Téma: zvláštní knihovny okresu
                                              Poslední focení    
                         Foto - I. Halbrštatová    Foto - Čejková    Foto - Černohlávek

Desatero na cesty.

  1. Rozluč se se svými, ale ne s Bohem.
  2. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy.
  3. Obuj si boty, které ti vydrží i na cestu do kostela.
  4. Choď po všech cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží.
  5. Choď nejen podle značek, ale i podle Božích přikázání.
  6. Nezapomeň si vzít potřebné věci, ale i něco pro svou duši.
  7. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.
  8. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha.
  9. Smetí dávej pod kameny a do odpadkových košů, ale ne do své duše.
  10. Vrať se z cest zdravý, ale i lepší!
                                                     
                        
                                                                         Úvod - menu
                                                                              
aktualizováno: 3.6.2019