Dob?enice - uvod
Dob?enice

                                                        Hezký den - Welcome

         výsledky hlasování zde
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a hlasovali.
Web naší knihovny se umístil na 9.místě.
Souěžilo 43 knihoven.

              VÍTEJTE  NA  WEBU  OBECNÍ   KNIHOVNY  DOBŘENICE

Upozornění: 16. 8. 2020 blog Čítárnička na adrese http://citarnicka.blog.cz/  k mé velké lítosti, z důvodu ukončení provozu portálu BLOG.cz,

KONČÍ SVOJI ČINNOST.

logo_blog.jpg

  INFO  OKÉNKO

               ! Pozor !
    Zpráva pro návšt�?vníky 
             našeho Webu 
              od admina.

         Nový WEB knihovny -      v sout�?ži Biblioweb 2013 -                Výsledky

Knihovna se nachází 

     •   v   Královéhradeckém kraji
     •   v   regionu  východočeském
     •   v   mikroregionu  Urbanická brázda
     •   v   obci  Dobřenice

Najdete nás : uprost�?ed vesnice v p�?ízemí obecního ú�?adu vlevo od hlavního vchodu.
                         Svým umíst�?ním je knihovna dob�?e dostupná všem �?tená�?ům i ostatním
                         zájemcům o její služby. V sou�?asné dob�? má knihovna samostatné 
                         d�?tské a dosp�?lé odd�?lení ve dvou propojených místnostech.

Z�?izovatel :   Obec Dob�?enice

                                           Otevírací doba :  Středa 16.00 - 18.00
                                                                      •••••

Mapa stránek...
Aktuality: weby a Blog - zde

                            o knihovn�?                         služby                            akce 

                               o knize                  výpůj�?ní, informa�?ní,          nové, archiv
                             nové knihy             elektronické,  internet             ankety
                            dosp�?lí,d�?ti              jednou v�?tou z webu               humor
                            napsali o nás                   WEB servis            �?ítárni�?ka knihovny
                                                                  knihovny v tisku        knihovny v regionu
                          literární toulky...           malé moudrosti...              knižní hit... 

                              P�?íjemné prohlížení našich stránek a nového Blogu
                                                      
"�?ítárni�?ka knihovny"
              (vše o knížkách, �?tení, cestování, MUB a o tom co nás kdy potkalo a  zaujalo)
                                                                   Vám p�?eje
                                                           Admin - kniha knihovnice - pohádky

    Nová KmHK - otev�?ena!

PF 2020

 

 

aktualizováno: 1.10.2020